omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

卡装条
用于安装小型 MPJ 面板插孔

MSS 系列

卡装条 | MSS 系列

卡装条

查看下面所有型号

  • 一个开孔最多安装12个连接器
  • 易于安装
  • 无松动的安装硬件
  • 组装到一个方便的装置中
热电偶插头和面板系统 - 查看相关产品

产品描述

卡装条是在两个或更多小型面板插孔要安装到一排中时的替代安装方法。要安装任何偶数连接器,只需要一个长方形开口即可。只需将MPJ连接器卡入,然后将组件卡入面板中。黑色尼龙卡装条可接受所有分度号的MPJ连接器。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
MSS-02
¥17.69
货期: 库存
 
面板插孔卡装条,2位数    20.1 x 24.9 (0.79 x 0.98)
Quick Ship
MSS-04
¥35.37
货期: 库存
 
面板插孔卡装条,4位数    20.1 x 53.3 (0.79 x 2.10)
Quick Ship
MSS-06
¥53.06
货期: 库存
 
面板插孔卡装条,6位数    20.1 x 82.0 (0.79 x 3.23)
Quick Ship
MSS-08
¥69.47
货期: 库存
 
面板插孔卡装条,8位数 20.1 x 110.5 (0.79 x 4.35)
Quick Ship
MSS-10
¥87.16
货期: 库存
 
面板插孔卡装条,10位数  20.1 x 139.2 (0.79 x 5.48)
Quick Ship
MSS-12
¥103.58
货期: 2 周
 
面板插孔卡装条,12位数 20.1 x 167.6 (0.79 x 6.60)
所有金额以RMB显示
注: 注: SMP 连接器不包含在内。
400-820-0559