omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

直读式转子流量计

FLD系列

直读式转子流量计 | FLD系列

直读式转子流量计

查看下面所有型号

  • 直读式空气、水、N2、H2、 CO2、Ar、He和O2转子流量计
  • 计量管带有导流条或导流槽,有助于提供可靠、准确的读数
  • 正面防护罩中的放大透镜可增强读数分辨率
  • 流量管与浮子具备互换性
  • 流量管的安装与更换非常方便
  • 简便的面板安装方式
变截面流量计, 转子流量计和开关 - 查看相关产品

产品描述

FLD系列转子流量计是一种精密仪器,专门用来直接读取流量,它们体现了经典转子流量计所固有的简洁、通用及经济实惠特点。它非常适合计量色层分离法中应用的载体气体、指示和控制加工过程中的气体,还非常适合实验室及实验工厂中气体的测量以及流量和液位指示等。在装配完整发货时,这些流量计中包括标准安装接头(有多种材质备选)、侧面板、较厚的正面放大防护罩和背板,还包括内置的控制阀和流量管。使用选配的丙烯酸三角架FLTR-1,可将面板安装方式转变成支架安装方式。这种三角架中自带水平仪和调平螺钉。
流量计配备内置的6圈式针阀、具有"非上升型阀杆"的16圈高精度计量阀,或者可以不配备任何阀门。只要是要求高灵敏度控制和高分辨率的情况,特别是与测量极低流量的计量管配合使用时,成本较高的高分辨率阀门就物有所值。一般而言,在计量气体时,建议将阀门安装在入口处(底部);在计量液体时,阀门既可以安装在入口也可以安装在出口处处(顶部)。对于真空应用,阀门必须安装在出口处。如果在订购时未指定,在发货时阀门将安装在流量计的入口处。

规格:
规格
标准精度:满量程的±5%
重复性:±0.25%
可用流量范围:最小为10:1
最大工作压力:200 psig/13.8 bars
最高工作温度:121°C (250°F)
材质
流量管:厚壁硼硅酸盐玻璃
浮子:玻璃、红蓝宝石、316不锈钢、钨钴硬质合金和钽与液体接触的安装接头的选择:黑色阳极氧化铝或316不锈钢
侧面板:黑色阳极氧化铝
正面防护罩:带有纵向放大透镜的聚碳酸酯树脂,可增强读数分辨率
背板:1⁄8”厚白色丙烯酸树脂
O形圈和填料:铝质/铜质流量计中采用丁钠橡胶O形圈。不锈钢流量计中采用氟橡胶O形圈
选配:全氟橡胶和EPR
连接口:1⁄8 NPT内螺纹入口和出口连接口
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
铝质框架
65毫米水流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDW3201S
¥1,467.58
货期: 6 周
 
1升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3202ST
¥1,417.55
货期: 6 周
 
1.2升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3203ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
3升/小时
Quick Ship
  
FLDW3204G
¥1,300.81
货期: 6 周
 
0.5毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3205ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
6毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3206G
¥1,300.81
货期: 6 周
 
25毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3207ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
60毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3208ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
115毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3209ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
150毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3210G
¥1,417.55
货期: 6 周
 
250毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3211G
¥1,417.55
货期: 6 周
 
500毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3212ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
750毫升/分钟
65毫米空气流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDA3201C
¥1,300.81
货期: 6 周
 
2.2 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3202G
¥1,300.81
货期: 6 周
 
6 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3203ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
10 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3204ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
18 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3205ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
25 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3206ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
50 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3207ST
¥1,417.55
货期: 6 周
 
90 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3208C
¥1,417.55
货期: 6 周
 
150 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3209C
¥1,417.55
货期: 6 周
 
0.6 SCFM
Quick Ship
  
FLDA3210G
¥1,300.81
货期: 6 周
 
1升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3211G
¥1,300.81
货期: 6 周
 
1.15升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3212ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
2升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3213ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
4升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3214G
¥1,300.81
货期: 6 周
 
5升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3215ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
10升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3216ST
¥1,417.55
货期: 6 周
 
16升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3217ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
25升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3218ST
¥1,417.55
货期: 2 周
 
40升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3219G
¥1,300.81
货期: 2 周
 
7毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3220ST
¥1,300.81
货期: 2 周
 
50毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3221ST
¥1,231.29
货期: 2 周
 
75毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3222G
¥1,300.81
货期: 库存
 
100毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3223ST
¥1,300.81
货期: 6 周
 
130毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3224C
¥1,300.81
货期: 6 周
 
250毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3225C
¥1,300.81
货期: 6 周
 
500毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3226G
¥1,300.81
货期: 6 周
 
1000毫升/分钟
150毫米水流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDW3401C
¥2,012.36
货期: 6 周
 
29 GPH
Quick Ship
  
FLDW3402S
¥2,067.95
货期: 6 周
 
0.22 GPM
Quick Ship
  
FLDW3403C
¥2,012.36
货期: 6 周
 
0.45 GPM
Quick Ship
  
FLDW3404ST
¥2,012.36
货期: 6 周
 
1.2升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3405T
¥2,067.95
货期: 6 周
 
2升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3406S
¥1,884.50
货期: 6 周
 
1毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3407S
¥1,884.50
货期: 6 周
 
10毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3408ST
¥1,884.50
货期: 6 周
 
20毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3409G
¥1,884.50
货期: 6 周
 
50毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3410G
¥1,884.50
货期: 6 周
 
60毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3411G
¥1,884.50
货期: 6 周
 
100毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3412C
¥1,884.50
货期: 6 周
 
200毫升/分
Quick Ship
  
FLDW3413ST
¥1,884.50
货期: 6 周
 
500毫升/分钟
150毫米空气流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDA3401C
¥1,884.50
货期: 6 周
 
2.5 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3402G
¥1,884.50
货期: 6 周
 
5 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3403G
¥1,884.50
货期: 6 周
 
8.25 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3404ST
¥1,884.50
货期: 6 周
 
10 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3405ST
¥1,884.50
货期: 6 周
 
16.5 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3406C
¥1,884.50
货期: 6 周
 
23 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3407G
¥2,012.36
货期: 6 周
 
55 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3408ST
¥2,012.36
货期: 6 周
 
90 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3409ST
¥2,012.36
货期: 6 周
 
94 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3410S
¥2,067.95
货期: 6 周
 
1 SCFM
Quick Ship
  
FLDA3411ST
¥2,012.36
货期: 6 周
 
1.5 SCFM
Quick Ship
  
FLDA3412C
¥1,884.50
货期: 6 周
 
1.25升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3413ST
¥1,884.50
货期: 6 周
 
1.8升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3414G
¥1,884.50
货期: 6 周
 
2.5升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3415G
¥1,884.50
货期: 6 周
 
4升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3416S
¥1,884.50
货期: 6 周
 
4.5升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3417ST
¥1,884.50
货期: 6 周
 
4.8升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3418S
¥1,884.50
货期: 6 周
 
5升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3419G
咨询  
货期: 
 
 
10升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3420C
¥1,884.50
货期: 6 周
 
10升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3421ST
¥1,884.50
货期: 6 周
 
17升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3422G
¥2,012.36
货期: 6 周
 
23升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3425S
¥1,884.50
货期: 6 周
 
25毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3423ST
¥2,012.36
货期: 6 周
 
42升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3426S
¥1,884.50
货期: 6 周
 
52毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3424C
¥2,012.36
货期: 6 周
 
60升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3427C
¥1,884.50
货期: 6 周
 
75毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3428ST
¥1,884.50
货期: 6 周
 
100毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3429C
咨询  
货期: 
 
 
100毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3430ST
¥1,884.50
货期: 6 周
 
150毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3431ST
¥1,884.50
货期: 6 周
 
200毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3432G
¥1,884.50
货期: 6 周
 
300毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3433S
¥1,884.50
货期: 6 周
 
500毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3434G
¥1,884.50
货期: 6 周
 
800毫升/分钟
不锈钢框架
65毫米水流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDW3301S
¥2,768.38
货期: 6 周
 
1升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3302ST
¥2,712.79
货期: 6 周
 
1.2升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3303ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
3升/小时
Quick Ship
  
FLDW3304G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
0.5毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3305ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
6毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3306G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
25毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3307ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
60毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3308ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
115毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3309ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
150毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3310G
¥2,712.79
货期: 6 周
 
250毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3311G
¥2,712.79
货期: 6 周
 
500毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3312ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
750毫升/分钟
65毫米空气流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDA3301C
¥2,596.05
货期: 6 周
 
2.2 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3302G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
6 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3303ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
10 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3304ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
18 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3305ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
25 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3306ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
50 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3307ST
¥2,712.79
货期: 6 周
 
90 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3308C
¥2,712.79
货期: 6 周
 
150 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3309C
¥2,596.05
货期: 6 周
 
0.6 SCFM
Quick Ship
  
FLDA3310G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
1升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3311G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
1.15升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3312ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
2升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3313ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
4升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3314G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
5升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3315ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
10升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3316ST
¥2,712.79
货期: 6 周
 
16升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3317ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
25升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3318ST
¥2,712.79
货期: 6 周
 
40升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3319G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
7毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3320ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
50毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3321ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
75毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3322G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
100毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3323ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
130毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3324C
¥2,596.05
货期: 6 周
 
250毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3325C
¥2,596.05
货期: 6 周
 
500毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3326G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
1000毫升/分钟
150毫米水流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDW3501C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
29 GPH
Quick Ship
  
FLDW3502S
¥3,463.26
货期: 6 周
 
0.22 GPM
Quick Ship
  
FLDW3503C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
0.45 GPM
Quick Ship
  
FLDW3504ST
¥3,352.08
货期: 2 周
 
1.2升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3505T
¥3,463.26
货期: 6 周
 
2升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3506S
¥3,352.08
货期: 6 周
 
1毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3507S
¥3,352.08
货期: 6 周
 
10毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3508ST
¥3,352.08
货期: 6 周
 
20毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3509G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
50毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3510G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
60毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3511G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
100毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3512C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
200毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDW3513ST
¥3,352.08
货期: 6 周
 
500毫升/分钟
150毫米空气流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDA3501C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
2.5 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3502G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
5 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3503G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
8.25 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3504ST
¥3,352.08
货期: 6 周
 
10 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3505ST
¥3,352.08
货期: 6 周
 
16.5 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3506C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
23 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3507G
¥3,463.26
货期: 6 周
 
55 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3508ST
¥3,463.26
货期: 6 周
 
90 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3509ST
¥3,463.26
货期: 6 周
 
94 SCFH
Quick Ship
  
FLDA3510S
¥3,513.29
货期: 6 周
 
1 SCFM
Quick Ship
  
FLDA3511ST
¥3,463.26
货期: 6 周
 
1.5 SCFM
Quick Ship
  
FLDA3512C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
1.25升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3513ST
¥3,352.08
货期: 6 周
 
1.8升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3514G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
2.5升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3515G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
4升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3516S
¥3,352.08
货期: 6 周
 
4.5升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3517ST
¥3,352.08
货期: 6 周
 
4.8升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3518S
¥3,352.08
货期: 6 周
 
5升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3519G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
10升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3520C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
10升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3521ST
¥3,352.08
货期: 6 周
 
17升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3522G
¥3,463.26
货期: 6 周
 
23升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3525S
¥3,352.08
货期: 6 周
 
25毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3523ST
¥3,463.26
货期: 6 周
 
42升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3526S
¥3,352.08
货期: 6 周
 
52毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3524C
¥3,463.26
货期: 6 周
 
60升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3527C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
75毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3528ST
¥3,352.08
货期: 6 周
 
100毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3529C
咨询  
货期: 
 
 
100毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3530ST
¥3,352.08
货期: 6 周
 
150毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3531ST
¥3,463.26
货期: 6 周
 
200毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3532G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
300毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3533S
¥3,352.08
货期: 6 周
 
500毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDA3534G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
800毫升/分钟
65毫米氩气流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDAR3301G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
2.5 SCFH
Quick Ship
  
FLDAR3302ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
10 SCFH
Quick Ship
  
FLDAR3303ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
22 SCFH
Quick Ship
  
FLDAR3304G
¥2,712.79
货期: 6 周
 
50 SCFH
Quick Ship
  
FLDAR3305S
¥2,596.05
货期: 6 周
 
1000毫升/分钟
150毫米氩气流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDAR3501C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
2升/分钟
Quick Ship
  
FLDAR3502ST
¥3,352.08
货期: 6 周
 
15升/分钟
Quick Ship
  
FLDAR3503S
¥3,513.29
货期: 6 周
 
25升/分钟
Quick Ship
  
FLDAR3504C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
325毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDAR3505G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
33毫升/分钟
65毫米二氧化碳流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLDC3301G
FLDC3301G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
1升/分钟
Quick Ship
  
FLDC3302G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
6升/分钟
Quick Ship
  
FLDC3303ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
10升/分钟
Quick Ship
  
FLDC3304ST
¥2,712.79
货期: 6 周
 
35升/分钟
Quick Ship
  
FLDC3305ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
20毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDC3306G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
55毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDC3307S
¥2,596.05
货期: 2 周
 
200毫升/分钟
150毫米二氧化碳流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDC3501G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
100毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDC3502ST
¥3,463.26
货期: 6 周
 
300毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDC3503S
¥3,513.29
货期: 6 周
 
10升/分钟
65毫米氦气流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDHE3301S
¥2,596.05
货期: 6 周
 
65毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDHE3302G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
120毫升/分
150毫米氦气流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDHE3501S
咨询  
货期: 
 
 
1.25 SCFH
Quick Ship
  
FLDHE3502C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
5升/分钟
Quick Ship
  
FLDHE3503ST
¥3,352.08
货期: 6 周
 
40升/分钟
Quick Ship
  
FLDHE3504G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
100毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDHE3505C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
500毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDHE3506G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
1500毫升/分钟
65毫米氢气流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDH3301C
¥2,596.05
货期: 6 周
 
1.5升/分钟
Quick Ship
  
FLDH3302G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
3.5升/分钟
Quick Ship
  
FLDH3303G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
6升/分钟
Quick Ship
  
FLDH3304ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
42升/分钟
Quick Ship
  
FLDH3305G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
35毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDH3306ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
100毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDH3307S
¥2,596.05
货期: 6 周
 
150毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDH3308G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
600毫升/分钟
150毫米氢气流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDH3501S
¥3,513.29
货期: 6 周
 
225 SCFH
Quick Ship
  
FLDH3502G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
100毫升/分钟
65毫米氮气流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDN3301ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
12升/分钟
Quick Ship
  
FLDN3302G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
6毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDN3303ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
50毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDN3304S
¥2,596.05
货期: 6 周
 
60毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDN3305G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
120毫升/分
Quick Ship
  
FLDN3306S
¥2,596.05
货期: 6 周
 
200毫升/分钟
150毫米氮气流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDN3501ST
¥3,463.26
货期: 6 周
 
1.6 SCFM
Quick Ship
  
FLDN3502G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
2升/分钟
Quick Ship
  
FLDN3503G
¥3,352.08
货期: 6 周
 
100毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDN3504C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
200毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDN3505C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
300毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDN3506S
¥3,352.08
货期: 6 周
 
500毫升/分钟
65毫米氧气流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDO3301G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
1升/分钟
Quick Ship
  
FLDO3302ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
4升/分钟
Quick Ship
  
FLDO3303ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
8升/分钟
Quick Ship
  
FLDO3304ST
¥2,712.79
货期: 6 周
 
15升/分钟
Quick Ship
  
FLDO3305G
¥2,596.05
货期: 6 周
 
50毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDO3306ST
¥2,596.05
货期: 6 周
 
300毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDO3307ST
¥2,567.82
货期: 6 周
 
500毫升/分钟
150毫米氧气流量最大流量(最小流量为最大流量的10%)
Quick Ship
  
FLDO3501S
¥3,352.08
货期: 6 周
 
1升/分钟
Quick Ship
  
FLDO3502S
¥3,352.08
货期: 6 周
 
5升/分钟
Quick Ship
  
FLDO3503C
¥3,352.08
货期: 6 周
 
10升/分钟
Quick Ship
  
FLDO3504ST
¥3,352.08
货期: 6 周
 
16.50大号/分钟
Quick Ship
  
FLDO3505C
¥3,463.26
货期: 6 周
 
58升/分钟
Quick Ship
  
FLDO3506ST
¥3,463.26
货期: 6 周
 
250毫升/分钟
Quick Ship
  
FLDO3507S
¥3,352.08
货期: 6 周
 
400毫升/分钟
配件
Quick Ship
  
FLTR-1
¥660.41
货期: 5 周
 
用于一个转子流量计的三脚架
Quick Ship
  
FLTR-2
¥660.41
货期: 5 周
 
用于两个转子流量计的三脚架
Quick Ship
  
FLTR-3
¥660.41
货期: 5 周
 
用于三个转子流量计的三脚架
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
后缀“G”表示玻璃浮子,后缀“ST”表示316不锈钢浮子,后缀“C”表示 钨钴硬质合金浮子,“SA”表示红兰宝石浮子。欲购不带阀门的流量 计,请将后缀“-NV”添加到型号中,以减少铝质流量计购价以及316不 锈钢流量计购价。如需氧气清洗,请将“-02CLEAN”添加到型号中(需付额外费用)。
注:最小流速为所示最大流速的10%。
欲购150 mm转子流量计的16 圈、高分辨率、非上升型杆阀,请将后缀“-HRV”添加到型号(需付额外费用)。

不提供可溯源的NIST校准。
400-820-0559